Projecten

Stimulering Energiescan
In 2018 hebben een aantal inwoners van Middel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een gratis energiescan te laten houden. Soms met verassende ontdekkingen. Voor 2019 is er voor inwoners van de gemeente Olst-Wijhe geen budget beschikbaar.
De werkgroep onderzoekt op welke wijze hieraan een vervolg kan worden gegeven. Flyer 1 “ Natuurlijk Middel, Nederland verduurzaamt en wat zouden wij kunnen doen in Middel?”

“Middel in het Zonnetje”  30-05-2018
Een informatie avond over zonnepanelen, regelgeving en subsidiemogelijkheden. Type zonnepanelen, kwaliteit en prijs, terugverdientijd, individueel of collectief energie opwekken, gebruik maken van subsidie of investeringsregeling, Postcoderoos, salderingsregeling, etc.   Uitnodiging via Flyer 2.

Duurzame Burendag Middel 26-09-2018
Leden van de werkgroep geven informatie over het verwijderen van asbest en het omgaan met energie. Tevens wordt er een inventarisatie gehouden van belangstellende die gezamenlijk willen optrekken met asbestsanering en Postcoderoos. Uitnodiging via Flyer 3.

“Natuurlijk Middel” 18-10-2018
Avond om te bepalen hoe we gemeenschappelijk kunnen optrekken met
Asbestsanering: Een aantal deelnemers besluit om individueel drie offertes aan te vragen en die tijdens een volgende bijeenkomst met elkaar te bespreken om te komen tot een gezamenlijke saneerder.
investering in zonnepanelen gekoppeld aan een postcoderoosregeling: Hiervoor is een coöperatie nodig met 3 of meer leden, zij zoeken een geschikt dak of veld, kopen zonparticipaties en krijgen gedurende 15 jaar het recht op een jaarlijkse teruggave van de energiebelasting.

ALV Plaatselijk Belang – Kernenbezoek B&W 27-11-2018
Thema: Leefbaarheid op het Platteland en in  het bijzonder Middel
Presentatie van Werkgroep Duurzaam Middel

Bijeenkomst “Energieneutrale kernen” 27-11-2018
Herxen, Marle, Middel, Wesepe, Welsum en mogelijk in een later stadium Elshof trekken gezamenlijk op in de energietransitie en de ambitie van de gemeente Olst-Wijhe.  De provincie stelt per kern € 20.000 beschikbaar in de vorm van ondersteuning  van de werkgroep, bovenop een door de gemeente toegezegde     € 5.000 (voor kosten organisatie, inhuren deskundigen, opstart projecten, etc.)
Op deze avond is er een inventarisatie gemaakt van duurzaamheidsacties in de genoemde kernen.

“Samen energie opwekken in Middel?”  14-02-2019
Belangstellenden uit Middel en Broekland hebben zich laten informeren over de Postcoderoosregeling. Een regeling  waarbij je samen op één of meer locatie(s) energie kunt opwekken en hier gezamenlijk voordeel bij kunt behalen. Is je eigen dak niet geschikt of is de ligging minder gunstig, dan zou je hiervan gebruik kunnen maken

Bijeenkomst “Energieneutrale kernen” 21-02-2019

Asbestsanering (vervolgbijeenkomst) 28-02-2019
Een zestal dakeigenaren hebben i.v.m. tegenstrijdige berichtgevingen met elkaar besloten de sanering in de wacht te plaatsen. Wel werd er geadviseerd de voorbereidingen te treffen om bij het openen van een nieuwe subsidieronde voorbereid te zijn.