Mobiliteit

Hierbij  kan gedacht worden aan het in stand houden van een buurtbus, maar ook aan autodelen, een contactpunt om af te spreken gezamenlijk te  reizen  of het creëren van een opstappunt, etc.