Milieu

Asbestsanering
Voorjaar 2018 kreeg de werkgroep een totaal overzicht van asbestverdachte daken of golfplaten in Middel: 45.536 m2 verdachte daken met golfplaten en 124 m2 deels verdachte leisteen.
Wet- en regelgeving zijn in de loop van 2018 duidelijk geworden: alle aan de buitenlucht blootgestelde oppervlakken moeten voor 1 januari 2025 gesaneerd zijn. De subsidiepot is per 1 januari 2019 leeg en of er nog wat komt is niet zeker. Tegenstrijdige berichtgeving over nut, noodzaak en manier van saneren (lees: goedkopere) hebben invloed op het besluit om te komen tot sanering.
De werkgroep heeft m.b.t. asbestsanering diverse activiteiten ontplooid.

Houdt Middel schoon
Melden van locaties met berm vuil aan de gemeente, maar ook het individueel of collectief inzamelen van berm vuil zijn acties die de leefbaarheid in Middel vergroten. Ondersteuning van de buitendienst van de gemeente en/of de Rova behoren tot de mogelijkheden.

Bijenstroken
Het belang van insecten voor de productie van groenten en fruit staat niet ter discussie. En de afname van het aantal insecten ook niet. Een in Broekland ontwikkeld initiatief heeft in korte tijd 7.000 m2 opgeleverd die worden ingezaaid. Het plan is door Plaatselijk Belang en Duurzaam Middel onder de aandacht van de inwoners gebracht.

Voeding
Lokale (ook eigen) productie en consumptie van voedingsmiddelen levert een bijdrage aan een duurzaam milieu. In Broekland is door inwoners een “voedsel coöperatie” opgericht, waarbij wekelijks allerlei producten rechtstreeks bij boerenburen worden ingekocht. Ook inwoners van Middel kunnen hieraan deelnemen.