Energie

Tijdens het kernenbezoek in 2017 is bekend gemaakt dat Middel globaal per huishouden in dat jaar voor gas € 1.400 en voor elektra € 800, totaal € 2.200 betaalde. Voor heel Middel waren de bedragen resp. € 630.000, € 350.000, totaal €980.000. Geld dat Middel uitgaat en dat voor een (groot) deel in Middel zou kunnen blijven. Om op dat moment alle huishoudens compleet van elektra te voorzien, was 1/3 windmolen (3MW) of 2 ha zonnepanelen nodig. Elektraneutraliteit was goed haalbaar, verwarming lastig. Cijfers die in 2018 naar alle waarschijnlijkheid niet rooskleuriger geworden en dan is er ook nog het bedrijfsleven.
Maar……… energie die je bespaart, hoef je niet op te wekken! Alle energiebesparende maatregelen leveren verreweg het meest op.

Energiescan
Een energiescan is een onderzoeksmethode, waarbij op basis van bouwmaterialen, apparatuur, energieverbruik en leefstijl,  advies wordt uitgebracht over enrgiebesparingsmogelijkheden  voor jouw huis. Dit advies is vrijblijvend.
De kosten voor het onderzoek en adviesgesprek werden in 2018 door de  gemeente Olst-Wijhe gesubsidieerd. Mei 2019 zijn de kosten hiervoor € 120.
Aanmelding voor een energiescan kan via energieloketsalland@gmail.com. Ook kunnen zij informatie geven over eventuele tegemoetkomingen van de overheid.
Samen met de buurt? Ook hierin kan het Energieloket  Salland een rol spelen.

Energiebesparing
Je energieverbruik wordt in belangrijke mate bepaald door de wijze waarop een woonhuis of bedrijfspand is gebouwd, de apparaten die je gebruikt, de wijze waarop je de ruimtes en terreinen verlicht en je leefstijl.
Voor meer informatie www.duurzaaminsalland.nl

Energiebesparende maatregelen

 • gebruik LED lampen
 • breng tochtstrippen aanl
 • isoleer vloer, buitenmuren en dak
 • plaats ruiten met goede isolatiewaarde
 • gebruik energiezuinige apparaten en stel die goed af
 • pas je leefstijl aan (verwarm of verlicht niet onnodig ruimtes, haal opladers uit stopcontact, zet apparaten uit, etc)
 • zie verder ook
  • Bespaartips www.milieucentraal.nl
  • Magazine  Gemeente Olst-Wijhe, juli 2018  “Hoe duurzaam is jouw woning?” Alles over energie besparen en opwekken met artikelen over
   • Nul op de meter kan dat in een bestaand huis?
   • Isoleren voor meer comfort
   • Zonnepanelen leveren al gauw geld op
   • Operatie Duurzaam, tweede leven voor een boerderij uit 1870
   • Besparen op je energierekening met Energieloket Salland
  • Milieu Centraal; www.verbeterjehuis.nl
  • Milieu Centraal; Nederland isoleert www.nederlandisoleert.nl

Ambitie van de gemeente Olst-Wijhe
De gemeente Olst-Wijhe streeft gezamenlijk met de zes meest kansrijke kernen dat in 2030 alle woningen en gebouwen in deze kernen aardgasvrij zijn. Middel is één van de kernen die betrokken is bij het project “Energieneutrale kernen”.

Opwekking van zonne-energie
Zonne-energie is een vorm van duurzame energie en goedkoper dan gewone stroom. Het investeren in het opwekken van deze energie is rendabel en een interessant alternatief op het gebruik van fossiele energie. Zonne-energie is stil, veilig en groen.
Zie ook www.zonnepanelenvergelijker.nl

Opwekking van windenergie
Windenergie is een vorm van door elektrische energie die met een turbine uit wind gewonnen wordt. De opbrengst hang af van het type turbine, de plaats. de windsnelheid, het vermogen, de draaitijd en het rendement. Een initiatief vanuit één van de kernen heeft geleid tot de oprichting van de coöperatie “Goed Veur Mekare” die o.a. activiteiten ontplooit om in de gemeente Olst-Wijhe te komen tot het plaatsen van Middel. Een onderzoek naar locaties heeft binnen de gemeentegrenzen 6 gebieden opgeleverd, waar mogelijk windmolens geplaatst zouden kunnen worden. Middel-Boskamp is in de concept energievisie (april 2019) aangewezen als een gebied dat zich voor een deel leent voor het plaatsen van windmolens.