Duurzaam Middel

Welkom op de pagina van de actieve werkgroep Duurzaamheid Middel.
Alle buurtbewoners van Middel kunnen aansluiten bij een of meerdere programma lijnen, waarin informatie over deze onderwerpen wordt gedeeld en waar kennis overdracht plaatsvindt. Leren leren is ons devies.

De werkgroep Duurzaamheid Middel werkt via de onderstaande 4 programma lijnen:

  • Energie, met als sub onderwerpen Zonne energie, windenergie, energiescan, energiebesparing, Energie neutraal (van het gas af)
  • Milieu, met als sub onderwerpen asbestsanering, bijenstroken, houdt Middel schoon.
  • Mobiliteit: met als sub onderdeel autodelen
  • Educatie

Meer informatie over deze thema’s cq programma lijnen en de hoofdcontact personen kunt u vinden in de verschillende submenu’s onder de werkgroep duurzaam.

Duurzaamheid
Een begrip dat de afgelopen jaren betekenis heeft gekregen op ons doen en laten. En dat niet alleen op het gebied van energie, maar ook op allerlei andere aspecten die van invloed zijn op de samenleving en dus ook op de inwoners van de kern Middel.

Ontstaan werkgroep
Een aantal inwoners van Middel, uitgedaagd tijdens het kernenbezoek 2017 door  Plaatselijk Belang Middel en de verantwoordelijk wethouder van de gemeente Olst-Wijhe, hebben begin 2018 een werkgroep gevormd, Werkgroep Duurzaam Middel.

Wat willen we?
Leden van de werkgroep willen onafhankelijk meedenken over en met initiatieven komen, die bijdragen aan de verduurzaming van de kern Middel. Initiatieven die gebaseerd zijn op de zes programmalijnen van het Duurzaamheidsprogramma van de gemeente Olst-Wijhe (Energie-Milieu-Voeding-Educatie-Mobiliteit-Economie).

Wat doen we?

  • Informatie verstrekken, kennis en ervaringen delen over duurzame thema’s
  • Inwoners van Middel met gelijke belangen met deskundigen en met elkaar in contact brengen om  samen te komen tot duurzaamheidsacties
  • Samenwerken met overheidsinstanties (gemeente en provincie), met instanties die zich met duurzame thema’s bezig houden en met andere kernen binnen en buiten de gemeente Olst-Wijhe

Wie en hoe?
De werkgroep staat open voor alle inwoners van Middel. Wie mee wil denken, praten of handelen is van harte welkom onder het motto: “Samen op weg naar een duurzaam Middel”. Meld je bij één van de leden van de werkgroep of kom naar een bijeenkomst.
Alleen die activiteiten, waarvoor kartrekkers gevonden kunnen worden, worden door, met en voor inwoners van Middel georganiseerd.

Leden van de werkgroep per april 2020 zijn:  

Wilt u contact hebben met de werkgroep of met één van de leden………….

Communicatie
In 2018 heeft de werkgroep inwoners uit Middel benaderd via flyers. In 2019 is en wordt er gecommuniceerd via flyers, Huis-aan-Huis / Reclamix (eigen artikelen e/o op de gemeentepagina) , de BIB (Broekland),  Bulletin (Wesepe), via de bij ons bekende–emailadressen van Plaatselijk Belang Middel.
Ook is er binnen de werkgroep gesproken over de ontwikkeling en invulling van een lokale Nieuwsbrief.

Financiële middelen
In 2018 zijn de activiteiten van de werkgroep gefinancierd door Plaatselijk Belang en Stichting Buurthuis. Voor 2019 en 2020 is er een budget beschikbaar gesteld door de gemeente Olst-Wijhe.