Werkgroep Duurzaam

Welkom op de actieve werkgroep Duurzaamheid Middel (WDM).
Alle buurtbewoners van Middel kunnen aansluiten bij een of meerdere programma lijnen, waarin informatie over deze onderwerpen wordt gedeeld en waar kennis overdracht plaatsvindt. Leren leren is ons devies.

De werkgroep Duurzaamheid Middel werkt via de onderstaande 4 programma lijnen:

  1. Energie, met als sub onderwerpen
    Zonne energie, windenergie, energiescan, energiebesparing, Energie neutraal (van het gas af)
  2. Milieu, met als sub onderwerpen
    asbestsanering, bijenstroken, houdt Middel schoon.
  3. Mobiliteit: met als sub onderdeel
    autodelen
  4. Educatie

Meer informatie over deze thema’s cq programma lijnen en de hoofdcontact personen kunt u vinden in de verschillende submenu’s onder de werkgroep duurzaam.

 

Contact
Algemeen contact persoon voor WDM is de heer Theo Kalfs, die te bereiken is onder ###.

Mocht u informatie willen toevoegen op deze website, dan kunt u contact opnemen met Duncan van Meeteren, via ###.