Commissies

Middel is diverse commissies rijk. Zo is er een ActiviteitenCommissie Middel, voorgezeten door Wim Roddeman. De commissie organiseert diverse activiteiten zoals een jaarlijkse fietstocht maar ook het paasvuur.

paasvuur 2012 (2)

paasvuur 2012

 

 

Tot slot zijn er de P.V. de Kloosterruiters (http://www.kloosterruiters.nl/) met als voorzitter Richard Ogink. In de jaren zestig was het Gè Tiebot die als grondlegger van de vereniging op een stukje grond achter zijn boerderij begon met het geven van instructies aan een aantal kinderen. In 1970 is de ponyclub De Kloosterruiters uit Middel opgericht en is het een actieve en gezellige vereniging. In 2009 is ponyclub De Kloosterruiters gewijzigd in paardensportvereniging “PV De Kloosterruiters”, zodat ook andere ruitersporten onder de vereniging kunnen worden gestart. Met name het bij de vereniging kunnen blijven bij overstap van pony naar paard wordt als zeer welkom ervaren. In 2009 is het eerste men-lid begonnen. Vanaf 1 januari 2010 zijn de eerste 4 paardenleden gestart. Momenteel telt de vereniging 23 ponyleden, 9 paardenleden en 2 men-leden.

Naast de wekelijkse clubavonden op woensdag bij Paardensportcentrum Tiebot organiseert PV Kloosterruiters jaarlijks haar buitenconcours in het laatste weekend van april. Hieraan nemen honderden combinaties deel, .zowel bij de pony’s als bij de paarden. Ook wordt er in elk najaar een gezellig ponykamp georganiseerd.